BRONEERI Menüü

Privaatsuspoliitika

1. Andmete töötlemise põhimõtted

1.1. Andmete töötlemise põhimõtted kehtivad LaSpa Group OÜ  veebilehe www.laspa.ee kasutajatele.

LaSpa Group OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Me töötleme teie  isikuandmeid ainult teile teenuse osutamiseks. Me ei edasta, müü ega avalikusta Teie andmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie eelneva nõusolekuta. LaSpa Group OÜ edastab vaid maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Andmete kogumine

Andmeid kogume vormide täitmisel.
1.2. Tellimusvormide täitmisel jagunevad Tellija poolt esitamisele kuuluvad andmed kohustuslikeks ning vabatahtlikult edastatavateks andmeteks.
1.3. Kohustuslikult tuleb Tellijal edastada järgmised andmeid:
1.3.1. Nimi – vajalik broneeringu täitmiseks ja tagamiseks.
1.3.2. E-posti aadress – vajalik broneeringu täitmiseks ja vajadusel arvete esitamiseks.
1.3.3.  Telefoni number – vajalik broneeringu täitmiseks ning täitmise tagamiseks sh teenuse tõrgete teadete edastamiseks.
1.3.4. Pangalingiga ja/ või pangakaardiga maksmise turvalisus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Maksekeskus AS hoiab Tellija kaardiandmeid turvaliselt ning ei jaga neid kunagi kaupmeeste ega kolmandate osapooltega. Kaupmehe poolt ligipääsetav informatsioon piirdub kaardi tüübi (nt. Visa või MasterCard) ning kahe viimase numbriga kaardinumbrist.
1.3.5  Pangalingiga maksmisel töötleb LaSpa Group OÜ arvelduskonto numbrit ning kaardimakse puhul maksekaardi detaile.

Emailiga liitmumisel andmete kogumine

1.4. Kohustuslikult tuleb Tellijal edastada järgmised andmeid:
1.4.1. Kohustuslik on e-mailiga liitumisel e-maili aadressi sisestamine.

1.5. Antud eraldi nõusolek andmete edastamisega on Tellija andnud nõusoleku oma kontaktandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil, st talle edastatakse turundusliku iseloomuga teadaandeid tema poolt antud kontaktandmeid kasutades.

1.6. Tellijal on igal ajal õigus otseturunduslikel eesmärkidel saadetavate teadaannete saamisest loobuda. Juhend kommertsteadannetest loobumiseks on lisatud igale kommertsteadandele.

1.7. Tellija andmete vastutav töötleja on LaSpa Group OÜ, Puhkekodu tee 4, Laulasmaa, 76702 Harju maakond, registriood 16097332.

Andmete säilitamise aeg

1.8. LaSpa Group OÜ säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).

Teie õigused andmete kasutamisega seoses

1.9. Teil on õigus saada LaSpa Group  OÜ teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses.

1.10. Teil on õigus nõuda LaSpa Group OÜ-lt enda andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist.

1.11. Teil on õigus lubada või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikel eesmärkidel.

1.12. Teil on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

1.13. Kõigi isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Teil õigus saata meile e-kiri reservations@laspa.ee või helistada hotelli vastuvõttu telefonil +372 687 0800.2. Küpsiste kasutamise põhimõtted

Küpsiste kasutamine

2.1. Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutavad LaSpa Group OÜ veebilehed küpsiseid ehk cookie’sid.

2.2. LaSpa Group OÜ-le kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elementi, mis salvestavad küpsiseid kolmandate isikute nimel, mis on vajalik teile teenuse osutamiseks.

Küpsistest keeldumine

2.3. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Tellija muutma oma veebilehitseja seadeid.

2.4. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised või inglisekeelsel lehel http://www.allaboutcookies.org/.

2.5. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

2.6. Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad Kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised või inglisekeelsel lehel http://www.allaboutcookies.org/.           

2.7. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

2.8. Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.

2.9. Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.

2.10. Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.